Vodohospodářské stavby

Divize Vodohospodářských a průmyslových staveb vznikla v roce 2002. Specializuje se na komplexní dodávky čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, vodovodní a kanalizační systémy, protipovodňová opatření úpravy vodních toků. Za dobu naší existence jsme se vypracovali na přední místo českého trhu v oblasti vodohospodářských staveb. Náš tým tvoří zkušení zaměstnanci, autorizovaní inženýry nebo technici s dlouholetou praxí. Tým průběžně doplňujeme o mladé, ambiciózní pracovníky.

Divize Vodohospodářské a průmyslové stavby zastupuje společnost SMP CZ ve významných odborných sdruženích, v Českém přehradním výboru a ve Sdružení oborů vodovodů a kanalizací. Jsme hrdými nositeli ocenění „Nejlepší stavba vodního hospodářství“, které jsme získali v letech 2006 až 2012.

Pro naše zákazníky hledáme ucelená řešení, která uspokojí jejich očekávání, a to s maximální mírou odbornosti a ekonomickou efektivitou. Cílem je vytvoření dlouhodobých vztahů s našimi klienty, které budou založeny na oboustranné důvěře a respektu.

Pracujeme na rozvoji potenciálu divize, a to jak v oblasti personální (další autorizace a individuální rozvoj pracovníků), tak i v oblasti technické (vznik specializovaného střediska, zaměřeného na technologické dodávky).

 

 

Reference