Velké projekty

Ústřední čistírna odpadních vod, Praha

Divize Velké projekty vznikla v roce 2010 s cílem připravit tým specialistů pro přípravu nabídek, získání a realizaci významných strategických staveb.

Základním úkolem divize bylo připravit nabídku a uspět v tendru na největší vodohospodářskou stavbu v České republice: celkovou přestavbu a rekonstrukci Ústřední čistírny odpadních vod v Praze, Novou vodní linku.

S ohledem na rozsah a technickou náročnost stavby vzniklo konsorcium společností, které mají požadované reference pro stavbu tohoto typu. Hlavním úkolem divize bylo vytvoření Sdružení ÚČOV Praha s vedoucím sdružení SMP CZ, zahraničními technologickými partnery DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA a HOCHTIEF CZ a příprava nabídky ke zmíněnému projektu.

Dne 25. 9. 2013 objednatel vydal instrukci k zahájení prací na Nové vodní lince v režimu Yellow book of FIDIC. Stavební povolení pro Novou vodní linku nabylo právní moci dnem 8. 10. 2015 a Sdružení ÚČOV Praha zahájilo stavbu v souladu se smlouvou o dílo dne 9. 10. 2015. Slavnostní ukončení  této stavby se konalo 19. 9. 2018. Nyní následuje patnáctiměsíční zkušební provoz.