Průmyslové a ekologické stavby

SMP CZ v souvislosti s rozšířením činnosti vstoupila do oblasti segmentu průmyslových staveb v roce 2007, kdy jsme získali klíčovou zakázku „Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II“. Navázali jsme tak na v minulosti realizované zakázky v tepelných elektrárnách.

SMP CZ realizuje široké portolio průmyslových a energetických staveb. Speciální projektové týmy provádí tento druh staveb včetně dodávek technologických celků. Stavby se vyznačují mimořádnými nároky na koordinaci velkého množství specializovaných činností a dodavatelů, včetně dodávek realizační projektové dokumentace. Zakázky realizuje také jako rekonstrukce v rámci odstávek provozovaných technologických částí.

Máme zkušenosti s rozsáhlými zemními pracemi: sanací krajiny po důlní těžbě, výstavbou objemných úložišť či realizací velkých retenčních nádrží, odstraňujeme ekologické škody. Naši odbornost a specializaci uplatňujeme i při provádění staveb v oblasti technické a občanské vybavenosti sídelních celků.

V oblasti ekologických staveb provádíme rozsáhlé zemní práce. Jedná se o výstavbu objemných uložišť či realizací velkých retenčních nádrží, revitalizaci krajiny s tvorbou oddechových zón pro obyvatele.

Realizujeme zakázky technickéobčanské vybavenosti sídelních celků.