Dopravní stavby

Jedním ze stěžejních oborů SMP CZ jsou dopravní stavby. V mostních stavbách využíváme více než 60leté zkušenosti. Navazujeme na mostařské tradice sahající až do roku 1954, kdy vzniklo mostní oddělení u tehdejšího národního podniku Stavby silnic a železnic, z jehož závodu 2 dnešní SMP CZ vzešla.

Mostní stavby

Hlavním oborem divize Dopravní  stavby je výstavba mostů. Jedná se v největší míře o železobetonové a betonové předpjaté mosty všech rozpětí. Hlavní objem výroby je realizován v monolitických konstrukcích. V nabídce máme rovněž mosty prefabrikované, a to jak z podélných prefabrikátů (nosníků), tak příčných prefabrikátů (segmentů). Provádíme také rekonstrukce mostů a výstavby ocelových a dřevěných lávek.

Jsme přímým dodavatelem, naši kolegové zajišťují také koordinaci dodavatelů. Řada projektů byla v minulosti a je i dnes realizována ve sdružení s externími partnery.

Výjimečná specializace

SMP CZ je jedinou společností, která na českém trhu technologii výstavby mostů z příčných prefabrikátů (segmentů) dlouhodobě úspěšně aplikuje. Ve výstavbě mostů technologií letmé betonáže se SMP CZ řadí mezi hrstku firem, které ji nabízejí. SMP CZ má za sebou také realizace zavěšených a visutých mostů. Naše stavby jsou pravidelně oceňovány na mezinárodním sympoziu Mosty.

Podzemní stavby

Práce v hloubených i ražených tunelech provádíme od roku 2000 a máme potřebná oprávnění tyto činnosti provádět.

Reference