Vodohospodářské stavby

Protipovodňová opatření

Přednosti tohoto systému:

Při návrhu a konstrukci bylo využito několik progresivních technických řešení, čímž se dosáhlo nejen velice jednoduché manipulace a instalace bez nároků na spec. odbornost, ale zároveň vysoké účinnosti - odolnosti proti povodňové vodě. Použité chemické materiály a kov se zvýšenou odolností proti korozi zaručují vysokou životnost, spolehlivost a bezpečnost bez nároků na údržbu při skladování.

Technický popis:

Jedná se o variabilní zábrany komůrkové konstrukce, samostatné nebo sestavené do modulů a uchycené ke sloupkům. Výšku lze individuálně řešit dle zadání zákazníka. Délka je prakticky neomezená - dle potřeby - podle počtu použitých modulů.

Výhody:

Vysoká pevnost - Vysoké pevnosti je dosazeno na straně ve styku s vodou vysokopevnými mikro legovaným i plechy pancéřové koncepce, zesílenými vylisovanými podélnými žebry. Zvýšená odolnost proti korozi - Zvýšené odolnosti proti korozi je dosaženo použitím mikrolegovaných ocelí s velmi nízkým obsahem uhlíku typu Corten nebo Atmofix. Stabilita konstrukce je automaticky zvyšována výší hladiny povodňové vody – zaplavováním. Snadná manipulace z hlediska hmotnosti - Tenkostěnné moduly malé hmotnosti nevyžadují žádné zvláštní nároky při přepravě, montáži a demontáži. Jsou snadno a bez speciálních nároků skladovatelné. Vysoká spolehlivost, životnost a bezpečnost - Moduly jsou vyrobeny ve shodě s českými a evropskými normami, předpisy a standardy. Komplexní řešení problematiky (projekt, realizace a dodávka stavby)

Stavby vodovodů, kanalizací, úpraven vody, čistíren důlních a odpadních vod