Podzemní stavby

Historie podzemních a inženýrských staveb u společnosti sahá do roku 2000. Tehdy byla zahájena realizace prací na zakázce v rámci prodloužení trasy „C“ pražského metra, úsek Holešovice-Ládví. V následujících 3 letech se v rámci této zakázky podařilo úspěšně zrealizovat železobetonové konstrukce hloubených tunelů na traťových úsecích Holešovice-Kobylisy a Kobylisy-Ládví a tím získat cenné zkušenosti ze staveb pražského metra ale i z podzemních staveb obecně. Množství těchto zkušeností bylo ještě umocněno díky velice rozsáhlé činnosti při opravách stanice metra Vltavská po srpnových povodních v roce 2002. Další zakázka bezprostředně navazovala v letech 2004-2008. Bylo to další prodloužení metra C, úsek Ládví-Letňany. V roce 2008 společnost zahájila realizaci prací v rámci tunelového komplexu Blanka, zakázku Městský okruh- konkrétně úseků hloubených tunelů Letná. Součástí zakázky bylo také tzv. Zajištění nadzemní zástavby v Praze 6 a 7. Dále realizace tzv. spodní klenby, čili spodní části sekundárního ostění v téměř 600 metrů dlouhém úseku raženého tunelu Blanka. V posledním čtvrtletí roku 2012 se rozběhla další zakázka a tou je realizace stavebních objektů v rámci prodloužení trasy metra „A“ Dejvická-Motol.