Zastřešení parkovacího objektu Klatovské nemocnice, Klatovy

Informace o projektu

Na sklonku roku 2016 realizoval závod Severozápad společnosti SMP CZ zastřešení parkovacího objektu Klatovské nemocnice. Investorem byla Klatovská nemocnice. SMP CZ zakázku realizovala jako vedoucí sdružení, jehož druhým členem byla firma Medisolve Medical Solutions.

Účelem stavby bylo zastřešení stávajícího garážového objektu s celkovou kapacitou 212 parkovacích míst, který byl realizován v roce 2012. Během provozu však docházelo k zatékání vody, především z tajícího sněhu, do nižších pater a zároveň k namrzání pojezdové plochy na horní parkovací ploše, a tím k omezenému počtu parkovacích míst. Samotný parkovací objekt se kompletně nachází uvnitř areálu Klatovské nemocnice. Jedná se o železobetonový třípodlažní skelet doplněný na obou štítech železobetonovými tubusy schodišť a výtahem. K západní podélné stěně jsou přisazeny šikmé rampy pro příjezd do jednotlivých podlaží a na střechu.

Nové zastřešení je po stránce architektonické navrženo s obloukovou ocelovou konstrukcí. Ocelová konstrukce zastřešení má hlavní vazby navrženy v systémové modulaci stávajícího parkingu. Ten je 13 x 5,3 m, krajní pole 5,64 m. Celková délka je tedy 81,18 m. V příčném směru je modulový systém 5,09 + 6,80 + 5,09 = 16,98 m. Obloukové zastřešení má poloměr 45 m. Vrchol je umístěn uprostřed rozpětí mezi krajními sloupy parkingu a rampy. Vazba se skládá z obloukové příčle a sloupů. Krytina z trapézového plechu je ze skružených plechů, takže celý dojem zastřešení je obloukový. Možnost nástavby na stávající železobetonový skelet byla posouzena staticky a posouzena projektantem skeletu.

Při realizaci bylo nutné provést několik úprav na objektu. Především šlo o zkrácení stávajících železobetonových prefabrikovaných prvků, na kterých je nové zastřešení ukotveno. Dalším příkladem je výměna protipožárních dveří ze střešních prostor. Součástí prací byla také úprava zdravotnětechnické instalace, elektronického protipožárního systému a silové elektřiny. Nově byly instalovány po celém zastřešení klempířské prvky a bleskosvody.

Podmínkou pro realizaci akce bylo nepřerušení provozu parkování v prvních dvou podlažích a jakékoliv narušení provozu komunikací v areálu nemocnice. To omezilo možnost montáže pouze ze samotné střechy objektu a přilehlých prostor z východní strany objektu, podél silnice I. třídy s nutnými zábory ploch.

Na klíčové cestě harmonogramu celé stavby byla výroba a následná montáž ocelové konstrukce. Vzhledem k termínu předpokládané realizace a lokalitě stavby byly však rozhodující klimatické podmínky. Ty již během prosince nedovolovaly stoprocentní nasazení pro montáž ocelové nosné konstrukce a krytiny z trapézových plechů. To vše mělo za následek prodloužení termínu dokončení až na začátek roku 2017.

Celkově se jednalo o poměrně náročnou akci z důvodu realizace v zimním období, a to jak z hlediska organizace prací, tak z hlediska zajištění bezpečnosti práce.

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Václav Vlček

ředitel závodu Severozápad

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Václav Vlček

Další reference

Víceúčelový venkovní bazén, Karlovy Vary

Objekt venkovního bazénu přimyká k jižní straně stávajícího krytého bazénu a je přímo přístupný z haly tobogánu. Víceúčelový venkovní bazén je rozdělen na plaveckou, výcvikovou a neplaveckou část. Víceúčelový bazén obsahuje tři plavecké dráhy pro kondiční plavání, které jsou odděleny od dětských...

Zobrazit detail reference
Víceúčelový venkovní bazén, Karlovy Vary

Výstavba hlavního mola na Kamencovém jezeře

Investorem stavby hlavního mola na Kamencovém jezeře, kterou provádí SMP CZ, je statutární město Chomutov, které je také zpracovatelem realizační dokumentace stavby. Původní molo, včetně starých dubových pilot a zbytků historických konstrukcí, bylo kvůli nevyhovujícímu stavu a jeho založení...

Zobrazit detail reference
Výstavba hlavního mola na Kamencovém jezeře

Zobrazit všechny reference