Vodní dílo Klabava – zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod

Informace o projektu

Předmětem této zakázky byla rekonstrukce stávajícího vodního díla na řece Klabavě v obci Klabava, Plzeňský kraj. Investorem bylo Povodí Vltavy, s.p. a zhotovitelem  SMP – divize 5 ve sdružení s ECS a.s, přičemž SMP byla leaderem sdružení.

Potřeba stavby byla vyvolána nutností zlepšit retenční schopnosti a zejména odolnost vodního díla proti povodňovým průtokům. Povodně v roce 2002 ukázaly nedostatečnost VD z hlediska kapacit a bezpečného odtoku vod z nádrže.

Hlavním úkolem bylo rozšíření přelivu a skluzu vodního díla pro dosažení možnosti lepšího odtoku vody z nádrže. Tyto objekty jsou železobetonové, vlastní stávající hráz je zemní sypaná. Do objektu přelivu byly nově osazeny ocelové segmenty umožňující regulaci úrovně hladiny. Stávající přeliv byl neregulovaný.

Stavba je technicky zajímavá a byla obtížná. Významným faktorem, který ovlivňoval výstavbu, byly nedostatečné možnosti převádění vody z VD v podmínkách krátkého povodí řeky Klabavy, pramenící v oblasti Padrťských rybníků. 

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jindřich Tautrman

člen představenstva a ředitel divize Vodohospodářské a průmyslové stavby

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jindřich Tautrman

Další reference

Rekonstrukce úpravny vody, Bedřichov

 

Zobrazit detail reference
Rekonstrukce úpravny vody, Bedřichov

Vodovod, Tuhnice – Stará Role

Projekt vyřešil zásobování pitnou vodou pro odběratele ve městě Karlovy Vary části Dvory, Tuhnice a okolí, tedy k obci Jenišov a Stará Role. Tyto části města se nacházejí nedaleko obchodního centra Varyáda a KV Arény, tedy z centra města směrem na Sokolov a Cheb. Zde byl stávající řad z potrubí...

Zobrazit detail reference
Vodovod, Tuhnice – Stará Role

Zobrazit všechny reference