Ústřední čistírna odpadních vod – sanace lapáku štěrku včetně uzávěrů před shybkou ACK, Praha

Informace o projektu

Lapák štěrku se shybkovou komorou a jeřábovou dráhou je objekt na stávající kanalizační stoce „ACK“, který se nachází na levém břehu plavebního kanálu řeky Vltavy mimo Císařský ostrov, kde se nachází Ústřední čistírna odpadních vod. Ze shybkové komory vedou tři samostatná ramena kanalizační shybky pod plavebním kanálem, která jsou zaústěna na Císařském ostrově v čerpací stanici horního horizontu.

Stavební práce rekonstruovaného objektu lapáku štěrku probíhaly přímo na stávajícím objektu za jeho provozu. Stávající podzemní objekt lapáku štěrku se shybkovou komorou, se společně s nadzemní jeřábovou drahou a nadzemním zděným přístavkem stáčecího místa nacházejí na ploše o rozloze cca 221 m2.
Předmětem realizace díla byla celková sanace železobetonové konstrukce podzemní i nadzemní části objektu lapáku štěrku a shybkové komory, výměna stávajících zkorodovaných stavidlových uzávěrů včetně rámů a pohonů, výměna zámečnických konstrukcí, protikorozní ochrana jeřábové dráhy a dráhy pro kladkostroj a provedení elektroinstalací včetně rozváděcí skříně.

Další reference

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II, Tušimice

Vodní hospodářství Název stavby: KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II OB 04 – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Místo provádění: Elektrárna Tušimice Investor: ŠKODA PRAHA Invest s. r. o. Dodavatel: Sdružení firem VATECH-WABAG BRNO a. s. a SMP CZ a. s. Za SMP CZ –...

Zobrazit detail reference
Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II, Tušimice

Rekonstrukce systémů SSZ za ASHZ v hermetických prostorech

Předmětem realizace díla je dodávka a montáž systémů aerosolového stabilního hasícího zařízení, strojní, elektro a SKŘ s napojením na detekci stávajícího systému EPS. Nová technologie aerosolového hašení zásadně mění celkovou koncepci zajištění protipožárního zabezpečení vybraných objektů a...

Zobrazit detail reference
Rekonstrukce systémů SSZ za ASHZ v hermetických prostorech

Zobrazit všechny reference