Sportovní přístav, Hluboká nad Vltavou

Informace o projektu

Přístav Hluboká nad Vltavou je majetkem státu, jeho provozovatelem je Ředitelství vodních cest ČR a jeho provoz zajišťuje pověřený správce.

Přístav je umístěn v horní vodě jezu Hluboká nad Vltavou na levém břehu Vltavy v ř. km 229,120 v katastru města Hluboká nad Vltavou a má status veřejného přístavu dle zákona č. 114/95 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Uživateli přístavu jsou provozovatelé plavidel a ostatních dopravních oborů, kteří užívají přístavu se souhlasem provozovatele přístavu a provozovatelé plavidel ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a vyhlášky ministerstva dopravy č.222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, resp. ostatních příslušných právních předpisů.

Vodní část přístavu:

Vodní část sportovního přístavu tvoří hladina chráněného přístavního bazénu, který je vymezen břehovým svahem. V přístavním bazénu je k dispozici 73 stání pro malá plavidla do délky 9 m a 12 m. (ev. 72 stání pro malá plavidla + 1 osobní loď o max. rozměrech 5,5 x 26,5 m) a jedno stání pro osobní loď o max. rozměrech 5,6 x 44 m.

Stání osobních lodí na řece se řídí samostatným provozním řádem, který je vyvěšen v prostoru stání.                

Pozemní část přístavu:

Pozemní část přístavu tvoří přístavní molo – nábřeží, přístavní molo u rampy pro zavážení plavidel, rampa pro zavážení plavidel, vjezdový objekt, zdvižná lávka, stání osobních lodí v přístavu a budova kapitanátu.

Přístav a jeho součásti jsou napojeny na pozemní komunikaci II/146. Kapacita parkoviště je 47 osobních automobilů, z toho 3 parkovací místa jsou vyhrazena pro tělesně postižené občany. Komunikace pro provoz parkoviště jsou široké 6,00m a 5,75m. Maximální dopravní zatížení komunikací je do 48 t a parkoviště do 27 t.

Tato část zahrnující plochu hladiny o ploše cca 1,5 ha obsahuje kromě vjezdové části hlavně samotný přístavní bazén. Bazén přístavu bude propojen s jezovou zdrží Hluboká nad Vltavou, s možným pohybem hladiny +/-0,3 m kolem kóty hydrostatické hladiny 371,75 m n.m. a bude maximálně kopírovat stávající vodní plochu.

V přístavním prostoru bude zajištěna plavební hloubka 1,8 m pod minimální hladinou ve zdrži jezu.

Údaje o projektovaných kapacitách:

maximální provozní hladina  372,05 m n.m.
minimální provozní hladina   371,45 m n.m.
kóta dna                                369,65 m n.m.
podjezdná výška pod mostem ve sklopené poloze  2,60 m
podjezdná výška pod mostem ve zdvižené poloze  5,25 m 

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Milan Pavlič

ředitel divize Vodohospodářské a průmyslové stavby

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Milan Pavlič

Další reference

Rekonstrukce úpravny vody, Bedřichov

 

Zobrazit detail reference
Rekonstrukce úpravny vody, Bedřichov

Intenzifikace čistírny odpadních vod, Lázně Kynžvart

Stavba je navržena jako intenzifikace stávajících zařízení čistírny odpadních vod Lázně Kynžvart s dostavbou dosazovací nádrže, chemického hospodářství, modernizovaným hrubým předčištěním a biologickou částí.ČOV Lázně Kynžvart je zařízení pro úpravu odpadních vod před jejich vypouštěním do vod...

Zobrazit detail reference
Intenzifikace čistírny odpadních vod, Lázně Kynžvart

Zobrazit všechny reference