Rekonstrukce systémů SSZ za ASHZ v hermetických prostorech

Informace o projektu

Předmětem realizace díla byla dodávka a montáž systémů aerosolového stabilního hasicího zařízení, strojní, elektro a SKŘ s napojením na detekci stávajícího systému EPS.

Nová technologie aerosolového hašení zásadně mění celkovou koncepci zajištění protipožárního zabezpečení vybraných objektů a prostor požárních úseků (PÚ). HVBI bloky 1,2 a HVB II boky 3, 4.  Stávající stabilní skrápěcí zařízení (SSZ) bylo demontováno a nahrazeno za aerosolové stabilní hasicí zařízení (ASHZ).

Realizace díla probíhala po etapách, celkem v 6 odstávkách jednotlivých bloků  EDU1 – EDU4, ve 24 požárních úsecích v rozmezí roku 2015 – 2017 a době trvání každé odstávky od 10 – 51 dnů.

U výrobního bloku EDU1 a EDU2 vycházela realizace v jedné odstávce, počet dní na realizaci je 51 dní. U výrobního bloku EDU3 a EDU4 vycházela realizace ve dvou odstávkách, souhrnný počet dní na realizaci je 54, resp. 39 dní.

Likvidace stávajícího potrubního systému SSZ od armatur na podlaží +9,6m po hermetické průchodky +14,7m. Dále likvidace veškerých potrubních  části SSZ v HP vč., konzol s využitím demontovaných funkčních armatur pro další použití na EDU

Stavebních otvory, vzniklé při likvidací stávajícího SSZ  byly zatěsněny tak, aby splňovaly požadavky na oddělení jednotlivých prostor. Rozdělení a rozsah jednotlivých PÚ zůstal beze změny.

Nová koncepce stabilního hasícího zařízení spočívala v instalaci aerosolového stabilního hasicího zařízení, které působí na plameny požáru a využívá tzv. inhibičního efektu hasícího aerosolu. Základní částí jsou generátory hasícího aerosolu, které je nutno kompletovat při montáži vhodným startérem. Generátory jsou beztlaké plechové nádoby, které emitují aerosol pouze v případě nutnosti hasit. Hasící aerosol vzniká termickou dekompozicí zdrojové směsi zalisované do generátoru při výrobě.

Požární úseky umístěné v hermetické zóně (HZ), budou hašeny ASHZ, čímž odpadne nutnost zabezpečení potrubních hermetických průchodek RČA – lokalizační skupinou (požadavek SÚJB dle vyhlášky 195/1999 Sb.). Stávající průchodky do HZ budou ponechány a oboustranně hermeticky zaslepeny dle TPE 10-40/1693/80.

ASHZ je realizováno pro aktivaci aerosolových vyvíječů bez vlastních detekce požáru. Detekce požáru je zajištěna stávajícím systémem EPS.

Za provozu bloku je ASHZ aktivní v automatickém režimu. Při odstávce bloku je také aktivní, pokud nebude požadavek na vstup obsluhy, nebo dodavatelů do dotčených KK PÚ. V tomto případě se ASHZ deaktivuje dle metodiky ČEZ_ ME_0113 přes operátora BD.     

Součásti je rovněž instalace nadřazené ústředny ASHZ, která je propojena okruhově jedním nebo dvěma kabely s dílčími ústřednami pro jednotlivé požární úseky. Systém ASHZ je proveden s nejnutnějšími nutnými úpravami hašených prostor, tzn. optimální úpravy popř. náhrada stávajících VZT klapek a armatur, stavebních otvorů, prostupů a průduchů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další reference

Elektrárna Prunéřov II, objekt 18 - demontáž souboru zařízení staveniště, Prunéřov

Předmětem realizace je likvidace souboru zařízení staveniště vně i uvnitř areálu EPR II, které sloužilo jako provizoria ubytovací, skladovací plochy, přípojky elektro, zabezpečení apod., pro jednotlivé obchodní balíčky v rámci komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II.

Zobrazit detail reference
Elektrárna Prunéřov II, objekt 18 - demontáž souboru zařízení staveniště, Prunéřov

Ústřední čistírna odpadních vod – sanace lapáku štěrku včetně uzávěrů před shybkou ACK, Praha

Lapák štěrku se shybkovou komorou a jeřábovou dráhou je objekt na stávající kanalizační stoce „ACK“, který se nachází na levém břehu plavebního kanálu řeky Vltavy mimo Císařský ostrov, kde se nachází ÚČOV v Praze. Ze shybkové komory vedou tři samostatná ramena kanalizační shybky pod plavebním...

Zobrazit detail reference
Ústřední čistírna odpadních vod – sanace lapáku štěrku včetně uzávěrů před shybkou ACK, Praha

Zobrazit všechny reference