Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233, Markvartice

Informace o projektu

Jedná se o rekonstrukci stávající opěrné zdi, která byla postižena průchodem několika povodní, při kterých došlo k výraznému zhoršení stavebně technického stavu opěrné zdi. Stavba je rozdělena na dva úseky, „A“ a „B“.  
V části „A“ rekonstrukce opěrné zdi počítá s vybudováním nové železobetonové římsy, otryskáním stávajícího betonu do hloubky 150 mm a jeho nahrazením stříkaným betonem C30/37. Koruna nové zdi bude nadvýšena, aby nová římsa byla o 150 mm nad novou komunikací. U paty zdi bude zbudován těžký kamenný zához. Délka rekonstrukce stávající části zdi v úseku „A“ bude 36,75 m. 
V úseku „B“ se stávající část vybourá a vybuduje se nová úhlová ŽB zeď na mikropilotách. Koruna nové zdi se nadvýší nad novou komunikaci o 150 mm. U paty zdi bude zbudován kamenný zához a opevnění příkopu. Pro provedení těchto prací bude třeba realizovat zajištění svahů výkopu hřebíkováním. Délka nové části opěrné zdi v úseku „B“ je 28 m.
Pro realizaci těchto prací bude provedeno dočasné zahrázkování vodoteče. Součástí rekonstrukce je provedení nových konstrukčních vrstev komunikace a osazení nových silničních svodidel.

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Václav Vlček

ředitel závodu Severozápad

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Václav Vlček

Další reference

Rozhledna Boubín

Výstavba dřevěné rozhledny na vrcholu Boubína v nadmořské výšce 1362 m byla iniciována v roce 2004 zástupci Mikroregionu Horní Vltavice – Boubínsko. Ten sdružuje obce Borová Lada, Horní Vltavice, Kubova Huť, Lenora, Nová Pec, Strážný, Zbytiny a města Volary a Vimperk. Ti, po několika letech...

Zobrazit detail reference
Rozhledna Boubín

Protihlukové stěny, Praha Dolní Počernice

Stávající železobetonová protihluková stěna v délce 3,121 km přijde postupně zdemolovat a nahradit novou vyšší se soklovými železobetonovými a hliníkovými panely s pohltivostí A5. Stavba je celkově rozdělena na pět etap, přičemž první tři se týkají strany směrem do centra a čtvrtá s pátou jsou...

Zobrazit detail reference
Protihlukové stěny, Praha Dolní Počernice

Zobrazit všechny reference