Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233, Markvartice

Informace o projektu

Jedná se o rekonstrukci stávající opěrné zdi, která byla postižena průchodem několika povodní, při kterých došlo k výraznému zhoršení stavebně technického stavu opěrné zdi. Stavba je rozdělena na dva úseky, „A“ a „B“.  
V části „A“ rekonstrukce opěrné zdi počítá s vybudováním nové železobetonové římsy, otryskáním stávajícího betonu do hloubky 150 mm a jeho nahrazením stříkaným betonem C30/37. Koruna nové zdi bude nadvýšena, aby nová římsa byla o 150 mm nad novou komunikací. U paty zdi bude zbudován těžký kamenný zához. Délka rekonstrukce stávající části zdi v úseku „A“ bude 36,75 m. 
V úseku „B“ se stávající část vybourá a vybuduje se nová úhlová ŽB zeď na mikropilotách. Koruna nové zdi se nadvýší nad novou komunikaci o 150 mm. U paty zdi bude zbudován kamenný zához a opevnění příkopu. Pro provedení těchto prací bude třeba realizovat zajištění svahů výkopu hřebíkováním. Délka nové části opěrné zdi v úseku „B“ je 28 m.
Pro realizaci těchto prací bude provedeno dočasné zahrázkování vodoteče. Součástí rekonstrukce je provedení nových konstrukčních vrstev komunikace a osazení nových silničních svodidel.

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Václav Vlček

ředitel závodu Severozápad

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Václav Vlček

Další reference

TRANSPARENTNÍ AKUSTICKY AKTIVNÍ PROTIHLUKOVÁ CLONA

TRANSPARENTNÍ AKUSTICKY AKTIVNÍ PROTIHLUKOVÁ CLONA

Zobrazit detail reference
TRANSPARENTNÍ AKUSTICKY AKTIVNÍ PROTIHLUKOVÁ CLONA

Výstavba a obnova lázeňské infrastruktury, Klášterec nad Ohří

Stavba byla prováděna pro investora Město Klášterec nad Ohří. Součástí stavby je rekonstrukce stávajícího a přístavba nového lázeňského domu, výstavba obchvatové komunikace – lázeňské promenády a úpravy městského interiéru na náměstí Dr. Beneše. Stávající lázeňský dům je přízemní budova,...

Zobrazit detail reference
Výstavba a obnova lázeňské infrastruktury, Klášterec nad Ohří

Zobrazit všechny reference