Rekonstrukce Americké třídy, část Wilsonův most včetně předpolí Americká a kabelový kolektor, Plzeň

Informace o projektu

1. Historie mostu:

Potřeba spojení centra města s hlavním železničním nádražím vedla k postavení nového mostu přes řeku Radbuzu, který měl odlehčit Jánskému mostu u pivovaru po proudu řeky. Most by postaven podle projektu Ing. Václava Mencla. Zhotovitelem mostu byli úředně autorizovaní stavební inženýři Müller & Kapsa.

Pro most významných historických dat:

 • 4. 5. 1912 – zahájení stavby mostu
 • 28. 9. 1913 - slavnostní otevření mostu pojmenovaného po tehdejším panovníkovi Františku Josefu I.
 • 1918 - přejmenování po prezidentovi USA Wilsonovi.
 • 1934 - rekonstrukce mostu, při níž byly mj. z vozovky mostu vyjmuty nikdy nevyužité tramvajové koleje.
 • 1939 – přejmenování mostu po Karlu IV.
 • září 1941 – přejmenování na most Vítězství
 • 1945 - pojmenován po sovětském diktátoru Stalinovi, na což se po tzv. odhalení kultu jeho osobnosti tiše zapomnělo
 • 1988 – vyhlášení kulturní památkou České republiky číslo 44239/4-4330
 • 1990 - navrácení původního pojmenování z první republiky – Wilsonův most.

2. Předmět rekonstrukce mostu:

 • po sto letech jeho trvání a provozu byly na mostě známky zatékání vlivem již nefunkční   izolace,
 • vysunutí některých kamenů, vypadaná malta ze spár mezi kameny a výluhy cementového mléka,
 • pootočení a vybočení některých zábradelních kamenů z původní polohy, zřejmě vlivem dopravních nehod na mostě,
 • ztráta původní barvy vlivem prachu a znečištění ovzduší původního žulového zdiva,
 • patrné deformace a poruchy ve vozovce v místě změny povrchu na předpolích mostu,
 • špatné odtékání vody z vozovky,
 • vady na zastřešení a zdivu vně i uvnitř mýtných domků,
 • vegetace na středním pilíři a trus od holubů na obložení opěr,
 • nevhodný typ osvětlení neodpovídající historické hodnotě mostu.

3. Realizace

Postup opravy musel začít úplným vyloučením provozu po mostě a následným zbudováním náhradních tras pro kabely a jejich přeložením. Oprava sestávala z celoplošného očištění vnějšího pláště mostu otryskáním Torbo systémem, oprava spár, injektáž spodní stavby. Očištěním pláště, celý most prokoukl a svítí a vyjímá se a jakoby vystupuje z nábřežních zdí.

Po přeložení všech kabelů proběhla demontáž chodníků, kabel. chrániček a odhalení klenby vlastního mostu až na izolaci, její odstranění a po té odstranění degradovaného betonu nad klenáky klenby a připravení pro položení izolace. Následně nastala etapa výplně prostoru nad klenbami až do spodní úrovně pod chodníky (chráničky).

Po provedení výplňového betonu mohli být v místě chodníků položeny chráničky pro kabelová vedení a provedeny obslužné šachty, rovněž se začala provádět pokládka liniového odvodnění a obrubníků (původních) a přídlažby z kostek.

Pod vozovkou se provedla podkladní vrstva MZK a dlažba vozovky z původních kostek.

Na most se vrátila replika původního historického osvětlení jak středových bran, tak mýtných domků včetně vlajkových stožárů. Most bude mít i slavnostní osvětlení pro výjimečné příležitosti města.

Rekonstrukce Wilsonova mostu byla vzhledem ke své poloze v centru města Plzně a historické hodnotě rekonstruovaného mostu, provozu, velkému množství inženýrských sítí  a tlaku města na co nejrychlejší obnovení pěšího, automobilového a především trolejbusového provozu na mostě, mimořádně technicky a organizačně náročné dílo. Díky úsilí všech zúčastněných se most dočkal nejlepšího dárku ke svým stým narozeninám v podobě provedené rekonstrukce, během níž jsme denně obdivovali a stále obdivujeme um našich předků-řemeslníků, kteří prakticky ručně s primitivní mechanizací dokázali postavit za necelý rok a půl takové krásné dílo.

Další reference

Rekonstrukce mostu přes řeku Ohři - ulice Jednoty, Sokolov

Most se nachází na místní komunikaci, která spojuje centrum města s nádražím a překonává řeku Ohři. Účelem opravy bylo zlepšení stavebně technického stavu mostu, zpomalit chátrání mostu aby jej bylo možno bezpečně užívat ještě cca 15 let. Byla provedena kompletní výměna mostního svršku, který...

Zobrazit detail reference
Rekonstrukce mostu přes řeku Ohři - ulice Jednoty, Sokolov

Most generála Chábery, Litoměřice

Pojmenován byl po čestném občanovi Litoměřic, válečném hrdinovi a stíhacímu pilotovi, generálovi Františku Cháberovi. Most při slavnostním otevření požehnal litoměřický biskup Jan Baxant. Stavba II/247 Litoměřice - Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část byla rozdělena na čtyři po sobě...

Zobrazit detail reference
Most generála Chábery, Litoměřice

Zobrazit všechny reference