Metro IV. C 2 Ládví-Letňany, Praha

Informace o projektu

Stavba „Stanice metra Střížkov“ se skládá zejména z objektů čtyř hlavních dilatačních dílů, včetně přilehlého rozsáhlého podchodu pod ulicí Vysočanskou, jejich železobetonových konstrukcí včetně izolací, vnitřních HSV + PSV, podhledů, osvětlení a architektonického řešení stanice, obnovy ulice Vysočanské a několika dalších menších objektů. Dilatační díly 1-4 o celkové délce 135 metrů se prováděly v otevřené jámě zajištěné záporovým pažením.     

Druhou stavbou, která byla zahájena v polovině září 2005, je akce „Metro Letňany“. Ta sestává z objektu 106 metrů dlouhého ŽB tubusu dvoukolejného tunelu, který tvoří přechodový úsek mezi dvěma raženými jednokolejnými tunely a vestibulem stanice Letňany. Jedná se převážně o trojlodní, do stanice se rozšiřující rámovou konstrukci rovněž budovanou v otevřené stavební jámě, jež je zajištěna také záporovým pažením.

Další reference

Tunel, Jihlava

Tunel je součástí silnice I/38 na obchvatu Jihlavy. Jde o 1 tubusový tunel 2 pruhový (3,5m) tunel délky 310 m s průjezdným profilem 4,8m a podélným sklonem 4%. Je hloubený v celé délce. Předmětem dodávky byla betonáž železobetonové konstrukce klenby zakryté části komunikace, která navazuje na...

Zobrazit detail reference
Tunel, Jihlava

Tunel Mrázovka, Praha

Automobilový tunel Mrázovka je součástí výstavby městského okruhu Prahy na Smíchově v úseku Radlická – strahovský tunel. Od severního portálu jsou vedeny dva souběžné třípruhové tunelové trouby – východní (VTT) a západní (ZTT). Automobilový tunel byl ražen novou rakouskou tunelovací metodou...

Zobrazit detail reference
Tunel Mrázovka, Praha

Zobrazit všechny reference