Metro IV. C 2 Ládví-Letňany, Praha

Informace o projektu

Stavba „Stanice metra Střížkov“ se skládá zejména z objektů čtyř hlavních dilatačních dílů, včetně přilehlého rozsáhlého podchodu pod ulicí Vysočanskou, jejich železobetonových konstrukcí včetně izolací, vnitřních HSV + PSV, podhledů, osvětlení a architektonického řešení stanice, obnovy ulice Vysočanské a několika dalších menších objektů. Dilatační díly 1-4 o celkové délce 135 metrů se prováděly v otevřené jámě zajištěné záporovým pažením.     

Druhou stavbou, která byla zahájena v polovině září 2005, je akce „Metro Letňany“. Ta sestává z objektu 106 metrů dlouhého ŽB tubusu dvoukolejného tunelu, který tvoří přechodový úsek mezi dvěma raženými jednokolejnými tunely a vestibulem stanice Letňany. Jedná se převážně o trojlodní, do stanice se rozšiřující rámovou konstrukci rovněž budovanou v otevřené stavební jámě, jež je zajištěna také záporovým pažením.

Další reference

Městský okruh – spodní klenba tunelu Blanka, Praha

Městský okruh Praha – spodní klenba tunelu Blanka V prosinci roku 2010 jsme zahájili novou stavbu v rámci budovaného Městského okruhu v Praze. Konkrétně se jednalo o provedení definitivního ostění dna mostovky v severní tunelové troubě ražené části tunelu ŠPELC. Termín dokončení akce byl v...

Zobrazit detail reference
Městský okruh – spodní klenba tunelu Blanka, Praha

Metro IV. C 1 (Holešovice-Ládví) - stavební část, Praha

Stavební oddíl 01 - Holešovice - dodávka ŽB konstrukce dvojice jednokolejných tunelových trub budovaných v otevřené stavební jámě v délce 107 m a 105 m. Betonáž byla prováděna ve stavební jámě, zajištěné kotvenými podzemními stěnami. Příčný profil tunelu je obdélníkový o rozměrech – šířka 4,80 m,...

Zobrazit detail reference
Metro IV. C 1 (Holešovice-Ládví) - stavební část, Praha

Zobrazit všechny reference