Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II, Tušimice

Informace o projektu

Vodní hospodářství

Název stavby: KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II
OB 04 – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Místo provádění: Elektrárna Tušimice
Investor: ŠKODA PRAHA Invest
Dodavatel: Sdružení firem VA TECH WABAG Brno  a SMP CZ
Za SMP CZ – Divize 8, středisko 8200
Termíny: 7/2006 – 3/2012

Jejím obsahem byla rekonstrukce a zefektivnění vodního hospodářství celé elektrárny. Práce se prováděli ve dvou etapách, vždy při odstávce 2 bloků elektrárny a současně za nepřerušeného provozu 2 bloků elektrárny. Zakázka se skládala ze 4 dílčích celků – DC10, DC11, DC12, DC28.
Sdružení firem Wabag – SMP CZ, a. s., pod vedením společnosti SMP CZ, a. s., zahájilo práce na 1. etapě KO ETU II v červenci 2007 (pro blok 23 a 24) v rozsahu „Obchodního balíčku 04“ (dále jen OB 04) Vodní hospodářství a dokončilo ve smluvním termínu v dubnu 2010.

OB 05 – HVB

Název stavby:

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II
OB 05 - HVB
Místo provádění: Elektrárna Tušimice
Investor: ČEZ, a. s.
Vyšší objednatel: Škoda Power a.s.
Objednatel: FIRESTA . Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
Dodavatel: SMP CZ a. s.
Za SMP CZ – Divize 8, středisko 8200
Termíny: 07/2007 – 09/2011

Pro dodavatele technologického balíčku OB 05 KO ETU II Škoda Power a.s., naše společnost SMP CZ a.s. realizovala ve dvou etapách (1.etapa při odstávce bloků 23, 24 a 2.etapa při odstávce bloků 21, 22), a to vždy při odstávce 2 bloků elektrárny a současně za nepřerušeného provozu 2 bloků  elektrárny, dodávku stavební části, která se skládala z dále uvedených objektů. 

OB 11 - stavba

Název stavby: Komplexní obnova elektrárny Tušimice II
OB 11 - stavba
Místo provádění: Elekrárna Tušimice
Investor: Škoda Praha Invest s.r.o.
Objednatel: Škoda Praha Invest s.r.o.
Dodavatel: Sdružení Viamont a SMP pro OB11 – stavba
Za SMP CZ – Divize 8, středisko 8100

Termíny:

6/2007 – 3/2012

Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších zakázek realizovanou klíčovým zákazníkem ČEZ, a. s., která zahrnovala komplexní rekonstrukci Elektrárny Tušimice II o výkonu 4 x 200 MW.

OB 11b – opláštění HVB 

Název stavby: Komplexní obnova elektrárny Tušimice II
OB 11b – opláštění HVB
Místo provádění: Elekrárna Tušimice
Investor: Škoda Praha Invest s.r.o.
Objednatel: Škoda Praha Invest s.r.o.
Dodavatel: Sdruž. OB11b opláštění a střechy HVB – Viamont, a.s. a SMP CZ,  a.s.
Za SMP CZ – Divize 8, středisko 8100
Termíny: 12/2009 – 11/2011

Samostatnou kapitolou komplexní obnovy elektrárny Tušimice II bylo řešení realizace nového opláštění a nových střech hlavního výrobního bloku (HVB), skládající se z objektů kotelny, bunkrové stavby, strojovny, dozorny a rozvodny.

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jindřich Tautrman

obchodní ředitel

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jindřich Tautrman

Další reference

ÚČOV dočasná náhradní výstavba, Praha

Stavba se nachází na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze na Císařském ostrově podél vnitroareálové komunikace v prostoru před budovami dmycháren. Účelem stavby bylo vytvoření dočasných ploch pro uschování materiálu a náhradních dílů do doby, než budou realizovány náhradní skladové objekty....

Zobrazit detail reference
ÚČOV dočasná náhradní výstavba, Praha

2. etapa inženýrské sítě pro rodinné domy, Zbuzany

Zájmová lokalita se nachází na jižním okraji obce Zbuzany v nezastavěné části obce. Z východní strany je ohraničena silnicí III /0059 Zbuzany - Choteč. Ze severní strany lokalita navazuje na již realizovanou výstavbu I. etapy výstavby, včetně realizované dopravní infrastruktury. Středem území I....

Zobrazit detail reference
2.  etapa inženýrské sítě pro rodinné domy, Zbuzany

Zobrazit všechny reference