Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II, Tušimice

Informace o projektu

Vodní hospodářství

Název stavby: KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II
OB 04 – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Místo provádění: Elektrárna Tušimice
Investor: ŠKODA PRAHA Invest
Dodavatel: Sdružení firem VA TECH WABAG Brno  a SMP CZ
Za SMP CZ – Divize 8, středisko 8200
Termíny: 7/2006 – 3/2012

Jejím obsahem byla rekonstrukce a zefektivnění vodního hospodářství celé elektrárny. Práce se prováděli ve dvou etapách, vždy při odstávce 2 bloků elektrárny a současně za nepřerušeného provozu 2 bloků elektrárny. Zakázka se skládala ze 4 dílčích celků – DC10, DC11, DC12, DC28.
Sdružení firem Wabag – SMP CZ, a. s., pod vedením společnosti SMP CZ, a. s., zahájilo práce na 1. etapě KO ETU II v červenci 2007 (pro blok 23 a 24) v rozsahu „Obchodního balíčku 04“ (dále jen OB 04) Vodní hospodářství a dokončilo ve smluvním termínu v dubnu 2010.

OB 05 – HVB

Název stavby:

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II
OB 05 - HVB
Místo provádění: Elektrárna Tušimice
Investor: ČEZ, a. s.
Vyšší objednatel: Škoda Power a.s.
Objednatel: FIRESTA . Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
Dodavatel: SMP CZ a. s.
Za SMP CZ – Divize 8, středisko 8200
Termíny: 07/2007 – 09/2011

Pro dodavatele technologického balíčku OB 05 KO ETU II Škoda Power a.s., naše společnost SMP CZ a.s. realizovala ve dvou etapách (1.etapa při odstávce bloků 23, 24 a 2.etapa při odstávce bloků 21, 22), a to vždy při odstávce 2 bloků elektrárny a současně za nepřerušeného provozu 2 bloků  elektrárny, dodávku stavební části, která se skládala z dále uvedených objektů. 

OB 11 - stavba

Název stavby: Komplexní obnova elektrárny Tušimice II
OB 11 - stavba
Místo provádění: Elekrárna Tušimice
Investor: Škoda Praha Invest s.r.o.
Objednatel: Škoda Praha Invest s.r.o.
Dodavatel: Sdružení Viamont a SMP pro OB11 – stavba
Za SMP CZ – Divize 8, středisko 8100

Termíny:

6/2007 – 3/2012

Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších zakázek realizovanou klíčovým zákazníkem ČEZ, a. s., která zahrnovala komplexní rekonstrukci Elektrárny Tušimice II o výkonu 4 x 200 MW.

OB 11b – opláštění HVB 

Název stavby: Komplexní obnova elektrárny Tušimice II
OB 11b – opláštění HVB
Místo provádění: Elekrárna Tušimice
Investor: Škoda Praha Invest s.r.o.
Objednatel: Škoda Praha Invest s.r.o.
Dodavatel: Sdruž. OB11b opláštění a střechy HVB – Viamont, a.s. a SMP CZ,  a.s.
Za SMP CZ – Divize 8, středisko 8100
Termíny: 12/2009 – 11/2011

Samostatnou kapitolou komplexní obnovy elektrárny Tušimice II bylo řešení realizace nového opláštění a nových střech hlavního výrobního bloku (HVB), skládající se z objektů kotelny, bunkrové stavby, strojovny, dozorny a rozvodny.

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jindřich Tautrman

obchodní ředitel

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jindřich Tautrman

Další reference

ÚČOV dočasná náhradní výstavba, Praha

Stavba se nachází na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze na Císařském ostrově podél vnitroareálové komunikace v prostoru před budovami dmycháren. Účelem stavby bylo vytvoření dočasných ploch pro uschování materiálu a náhradních dílů do doby, než budou realizovány náhradní skladové objekty....

Zobrazit detail reference
ÚČOV dočasná náhradní výstavba, Praha

Elektrárna Prunéřov II, objekt 18 - demontáž souboru zařízení staveniště, Prunéřov

Předmětem realizace je likvidace souboru zařízení staveniště vně i uvnitř areálu EPR II, které sloužilo jako provizoria ubytovací, skladovací plochy, přípojky elektro, zabezpečení apod., pro jednotlivé obchodní balíčky v rámci komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II.

Zobrazit detail reference
Elektrárna Prunéřov II, objekt 18 - demontáž souboru zařízení staveniště, Prunéřov

Zobrazit všechny reference