Sponzoring

… principům bezpečné práce

Jednou z našich základních filosofií je bezpečné pracoviště – nejen pro naše zaměstnance, ale pochopitelně i pro zaměstnance našich podzhotovitelů, či dalších firem, které se našich pracovištích pohybují. Základním pilířem této kultury bezpečnosti je prevence. V praxi to znamená, že analyzujeme naše pracovní procesy s cílem identifikovat dočasná i dlouhodobá rizika a následně přijímat opatření s cílem těmto rizikům co nejvíce předcházet nebo je zmírňovat. Uvědomujeme si, že tomuto preventivnímu přístupu mohou udat obsah i směr pouze angažovaní manažeři a zapojení zaměstnanci. I z tohoto důvodu jsou otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nedílnou součástí řízení na všech úrovních. SMP CZ je držitelem certifikátu BOZP dle OHSAS 18000.