… kultuře

Finanční podpora kultury, ve které nejvýše vyčnívá naše partnerství divadla Na Fidlovačce, je pro nás spíše jednou z forem mecenášství kultury. Navazujeme na tradici mecenášství, které bylo po dlouhá staletí fungujícím principem české společnosti, a které stálo u samotného vzniku českého divadla. Přestože podpora...

Zobrazit detail galerie
… kultuře

… ochraně životního prostředí

Naše stavební projekty zásadně zasahují do krajiny a v době realizace těchto projektů ji také mohou zásadně ovlivňovat. Vedení společnosti si uvědomuje důležitost šetrného přístupu k životnímu prostředí, proto prosazuje naplňování přijaté Politiky ochrany životního prostředí ve všech úrovních společnosti. I v...

Zobrazit detail galerie
… ochraně životního prostředí

… principům bezpečné práce

Jednou z našich základních filosofií je bezpečné pracoviště – nejen pro naše zaměstnance, ale pochopitelně i pro zaměstnance našich podzhotovitelů, či dalších firem, které se našich pracovištích pohybují. Základním pilířem této kultury bezpečnosti je prevence. V praxi to znamená, že analyzujeme naše pracovní...

Zobrazit detail galerie
… principům bezpečné práce

… zdravotnictví

SMP CZ, a.s. je dlouhodobým dárcem přispívajícím do Nadačního fondu Homolka, jehož základním posláním je podpora oborů, které významně přispívají k záchraně či zkvalitnění lidského života. Jde o podporu moderní specializované medicíny, zejména v rámci hlavních klinických programů Nemocnice Na Homolce, která patří k...

Zobrazit detail galerie
… zdravotnictví

… vzdělávání

Dlouhodobé, a bez větších úspěchů řešené problémy školství zaměřeného na výchovu mladých stavařů v technických i dělnických pozicích, bezprostředně dopadají i na naší společnost. Stavebnictví není v současnosti pro mladé lidi až tak zajímavé a náhrada stávajících odborníků v technických i dělnických pozicích začíná...

Zobrazit detail galerie
… vzdělávání

… mladým sportovcům

Naše společnost podporuje volnočasové aktivity mladých lidí. Uvědomujeme si význam takovýchto aktivit pro formování osobnosti mladého člověka. Cíleně se zaměřujeme na podporu sportovních oddílů, které vychovávají děti a mladé lidi ke stejným hodnotám, k jakým se hlásíme i my: zodpovědná příprava, „fair play“ ale i...

Zobrazit detail galerie
… mladým sportovcům

… výjimečným sportovcům

To, jaký vliv má individuální nebo kolektivní úspěch sportovců na propagaci sportu, se projevuje v okamžicích, kdy některý ze známých sportovců uspěje ve vrcholných soutěžích. Je-li to doplněno správnou propagací, vzroste zájem o dané sportovní odvětví, v případě mezinárodních úspěchů se jedná o úspěchy celé naší...

Zobrazit detail galerie
… výjimečným sportovcům