Občanské zapojení

Nadace VINCI

Nadace VINCI v České republice, která byla založena v roce 2008, si vytkla za cíl pokračovat v myšlence své mateřské skupiny a vytvořit propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniku a světem měst a venkova, světem občanské společnosti… Zřizovatelé Nadace VINCI v České republice jsou dceřiné...

Zobrazit detail galerie
Nadace VINCI

Dětským domovům

Česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí v ústavní péči v zemích Evropské unie. SMP CZ nemůže ovlivnit důvody, proč jsou děti do těchto ústavů umísťovány, ale může pomoci, ve spolupráci s vedením těchto ústavů, zpříjemnit jejich dětství. Proto finančně podporujeme dětské domovy v regionech, ve kterých...

Zobrazit detail galerie
Dětským domovům

Handicapovaným občanům

Naše společnost poskytuje finanční podporu občanským sdružením, stacionářům, spolkům, ústavům a domovům pro potřebné. Primárně je přitom sledován cíl zajištění nezávislosti handicapovaných spoluobčanů, jejich sociálního a profesního začlenění do společnosti a možnost bez omezení využívat svá občanská práva....

Zobrazit detail galerie
Handicapovaným občanům

Naši senioři

Současná generace zaměstnanců naší společnosti navazuje na dovednosti a výkony našich předchůdců. Přestože naše společnost rozšířila portfolio svých činností, neztrácíme kontakt se zaměstnanci, kteří odešli na zasloužený odpočinek. Právě pro ně organizuje pravidelné návštěvy některých z aktuálně realizovaných...

Zobrazit detail galerie
Naši senioři