Společenská odpovědnost

Předmětem podnikání společnosti SMP CZ je budování infrastruktury. Vedle výstavby, rekonstrukcí a modernizací mostů, úpraven a čistíren odpadních vod, tepláren a dalších objektů sledujeme i další cíl – přijímáme odpovědnost vůči zainteresovaným stranám.

Firemní kulturu stavíme na hodnotách, jakými jsou respekt, solidarita a přesvědčení, že lidé mají přednost před systémy a že předpokladem každého úspěšného projektu je spojení individuální iniciativy s kolektivní prací.

Tento závazek je doprovázen a podporován našimi zaměstnanci díky jejich zapojování do občanské společnosti, a to zejména prostřednictvím firemní Nadace VINCI v České republice.