Certifikáty a ocenění

Certifikáty a osvědčení

Za úspěch a hlavní cíl SMP CZ, a. s. je považováno dosažení nejvyšší úrovně a ukazatelů jakosti realizovaného díla za současného řízení dopadů výroby na životní prostředí, prevence znečišťování a zvyšování úrovně BOZP.

Naplnění tohoto cíle společnosti se opírá o uplatňování

  • systému managementu jakosti certifikovaného podle ČSN EN ISO 9001,
  • systému environmentálního managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 14001,
  • systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001,
  • systému jakosti splňující požadavky čl. 203 normy ČSN 73 2601-z2 (Velký průkaz způsobilosti),
  • systému jakosti v Centrální laboratoři akreditovaného podle ČSN EN ISO/IEC 17025,
  • uplatňování principů TQM.

Systém managementu jakosti

Držitelem certifikátu systému jakosti podle normy ISO řady 9000 je společnost od roku 1998. Po revizi systémové normy byl uplatňovaný systém managementu jakosti revidován a doplněn o požadavky normy ČSN EN ISO 9001, podle které byla společnost certifikována v září roku 2001 jako první ze středních a velkých firem v oboru a ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2.

 

Certifikát systému managementu BOZP

Certifikát systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001 je logickým vyústěním našich snah o bezpečnost a ochranu zdraví na našich stavbách. Držitelem tohoto certifikátu je naše společnost od roku 2004.


Systém environmentálního managementu

Certifikát systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 odráží postoj společnosti k životnímu prostředí a je dokladem o používání technologií šetrných k životnímu prostředí a o systematické prevenci vzniku havarijních situací a jejich řešení. Společnost byla certifikována v roce 2002.

Ocenění