Cena za inovaci

Soutěžení je radost! Soutěžíme pro inovace jako takové. Inovace nabádá k přemýšlení o práci. Rozvíjí znalosti a vědomosti. Co přináší soutěž o inovaci? Spojuje. Přispívá ke sdílení know-how. Inspiruje. Motivuje. Posiluje příslušnost ke Skupině, týmu. Vede ke zvýšení konkurenceschopnosti.

Skupina VINCI a společnosti patřící do skupiny SMP pořádají soutěž Cena za inovaci. Soutěže se může zúčastnit každý zaměstnanec jednotlivě nebo jako pracovní kolektiv. Cílem je vytvořit prostor pro nápady, ocenit je a šířit je dále mezi spolupracovníky skupiny VINCI.

Soutěž Cena za inovaci je výrazem velké rozmanitosti oborů, které skupinu vytvářejí. Mezi oceněnými inovacemi můžeme objevit předměty velmi jednoduché, ale přitom velmi důmyslné, které zjednoduší každodenní práci našim týmům, ale rovněž materiály, komplexnější výrobky vznikající zejména ve výzkumných nebo inženýrských centrech nebo manažerské inovativní metody. Tato soutěž ukazuje na kreativitu skupiny, povzbuzuje iniciativu každého spolupracovníka a přispívá ke zlepšení bezpečnosti. Cena za inovaci VINCI nás spojuje, je důvodem pro setkání a vytváří velmi účinnou a hybnou sílu pro vytváření, rozšiřování a sdílení iniciativ, ať už oceněných, či nikoliv. 

V roce 2017 jsme poprvé otevřeli soutěž studentům vysokých škol, zejména ČVUT.