Aktuality

 • Sportovní přístav Hluboká n. Vltavou 01. 06. 2015

  Slavnostní ukončení stavby „Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou“ se konalo dne 31. 5. 2015. Otevření přístavu bylo propojeno s atrakcemi pro děti a pro širokou veřejnost.

 • Rekonstrukce ÚV Bedřichov 14. 05. 2015

  Ve čtvrtek 14. 5. byla v Bedřichově slavnostně zakončena rekonstrukce úpravny vody a zároveň její uvedení do zkušebního provozu. Investorem stavby byla Severočeská vodárenská společnost a zhotovitel "Sdružení ÚV Bedřichov - SYNER - SMP", jehož lídrem byla společnost SYNER.

 • Mostní dílo 2013 05. 05. 2015

  Naše společnost byla Hlavním partnerem sympozia Mosty 2015, které se konalo ve dnech 23. – 24. 4. 2015 v Brně. Na tomto Sympoziu zástupci naší společnosti převzali ocenění Mostní dílo roku 2013 za stavbu Most přes Lužnici.

 • Ocenění Vodohospodářská stavba roku 2014 27. 03. 2015

  Naše stavba „Chebsko environmentální opatření“ získala ocenění Vodohospodářská stavba roku 2014 v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nad 50 mil. Kč. Dalším oceněným projektem titulem Vodohospodářská stavba roku 2014 v kategorii staveb sloužící k…

 • Obnova silnice po povodních 2010, Vítkov 28. 01. 2015

  Dne 28.1.2015 slavnostně proběhlo otevření stavby Obnova silnice po povodních 2010, Vítkov III/27252 v obci Dolní Vítkov. Zhotovitelem stavby bylo sdružení SMP CZ (vedoucí účastník sdružení) a FIRESTA-Fišer (člen sdružení).

 • Lávka Hýskov 09. 12. 2014

  Dne 9. 12. 2014 byla slavnostně otevřena stavba zavěšené lávky v Hýskově s názvem: Bez strachu za prací, vzděláním a zábavou.

 • prospekt Skupiny SMP 03. 12. 2014

  V prosinci 2014 byl vydán prospekt obsahující informace o společnostech patřících do Skupiny SMP.

 • Most přes Jizeru v Mladé Boleslavi 18. 11. 2014

  18. 11. 2014 byl předán k užívání občanům Mladé Boleslavi most přes Jizeru, který navazuje na již dříve otevřenou stavbu revitalizaci lokality Ptácká. Nosná konstrukce o dvou polích je tvořená částečně z předpjatého betonu a částečně jako spřažená ocelobetonová.

 • Montáž nosníků na mostě v Poděbradech 09. 10. 2014

  V září proběhla za výluky montáž nosníků na mostě v Poděbradech.

 • Modernizace plavební komory Brandýs nad Labem 25. 09. 2014

  Slavnostním setkání při příležitosti zahájení stavby Modernizace plavební komory Brandýs nad Labem se uskutečnilo 25. 9. 2014 v areálu Povodí Labe. Celkovou rekonstrukcí plavební komory, zahrnující veškerou stavební a technologickou modernizaci, bude po dobu min. dalších třiceti let…