TITUL ČEEP 2018

20. 11. 2019


Titul ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT / STAVBA / INOVACE ROKU 2018 získala stavba CELKOVÁ PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ÚČOV PRAHA NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ etapa 0001 - Nová vodní linka.
Porota ocenila moderní architektonicko-urbanistické řešení areálu a jeho jednotlivých technologických celků, které přispěje ke zlepšení čistoty vody ve Vltavě. Světově ojedinělé je uplatnění kontejmentu biologické linky, kdy je za povodní celý objekt hermeticky uzavřen a zaplaven.