STAVBA ROKU 2019

21. 10. 2019


Titul STAVBA ROKU 2019 získala stavba CELKOVÁ PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ÚČOV PRAHA NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ etapa 0001 - Nová vodní linka, kde naše společnost SMP CZ byla lídrem sdružení. Cenu jsme obdrželi při slavnostním ceremoniálu v Betlémské kapli.
Porota ocenila vytvoření technicky a prostorově náročnou stavbu, dokonale odpovídající technologickým požadavkům se zřetelem k enviromentálním požadavkům.

 Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha - Nová vodní linka