TŘETÍ ROČNÍK SOUTĚŽE CENA ZA INOVACI MÁ SVÉ VÍTĚZE

18. 03. 2019

Do třetího ročníku soutěže Cena za inovaci 2018 skupiny SMP se zapojilo 59 našich kolegyň a kolegů ze šesti společností a partnerské univerzity a celkem představilo 28 projektů.
Soutěže Cena za inovaci se může zúčastnit každý zaměstnanec jednotlivě nebo jako pracovní kolektiv. Soutěž vytváří prostor pro nápady našich spolupracovníků, rozvíjí jejich inovativní myšlenky, oceňuje je a napomáhá jejich šíření v našich společnostech.
Tento třetí ročník soutěže jsme otevřeli také studentkám a studentům vysokých škol a univerzit. Vážíme si této příležitosti pro sdílení se studentským světem, který je zdrojem naší manažerské budoucnosti.
Inovace se rodí z každodenní práce našich spolupracovníků, ať už se jedná o technická řešení a nabídky pro naše klienty, bezpečné pracovní podmínky pro naše pracovní týmy, manažerské techniky a výrobní postupy, životní prostředí, udržitelný rozvoj, digitalizaci a partnerství se zainteresovanými stranami.

Předkládané projekty dokládají, že inovace jsou založeny na týmové spolupráci mezi našimi spolupracovníky, společnostmi, partnery a univerzitami, kterou podporujeme ve všech jejich formách.
Cena za inovaci nás spojuje, je důvodem pro setkávání a prostředkem pro vytváření, rozšiřování a sdílení iniciativ, ať už oceněných, či nikoliv.

Vysoce si ceníme a velice si vážíme toho, že naše týmy tvoří inspirující, aktivní, odvážní a inovátorští kolegové a kolegyně.

Těšíme se na setkání u příštího ročníku soutěže Cena za inovaci!