Konference VODA & SUCHO

12. 12. 2018

Dne 12. 12. 2018 se konal na Ministerstvu zemědělství 8. ročník konference BEZPEČNOST KRITICKÉ INFRASTRUKTURY z programu SMART CITY na téma VODA & SUCHO.  Akce zabezpečovaná společností TOP EXPO CZ byla pojata jako česko–slovenská výměna názorů na řešení/zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v České republice a na Slovensku. Bližší informace a prezentace jsou umístěny zde: http://www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2018/voda-a-sucho/. SMP CZ podpořilo tuto konferenci jako hlavní partner konference, neboť naše aktivity se koncentrují na tuto výhledově zajímavou problematiku. Do programu jsme přispěli přednáškou autorů Miroslava Kose a Martina Doksanského Doksanský na téma „Význam terciárně vyčištěné odpadní vody z Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod. Praha je připravena na budoucí výzvy“. Prezentovali jsme tak naše dodavatelské schopnosti v oblasti velkých vodohospodářských infrastrukturních staveb.