Prohlídka dokončené stavby Nové vodní linky

30. 10. 2018

Dne 30. 10. 2018 zaměstnanci skupiny SMP navštívili dokončenou stavbu Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Po prezentaci si naši kolegové, v doprovodu techniků stavby, prohlédli nadzemní objekt mechanického a hrubého předčištění, prošli podzemním kolektorem, nahlédli do dosazovacích nádrží a třetího stupně čištění. Poté se vrátili po cyklostezce, která prochází po zasypaných stropech nádrží celé vodní linky.