Modernizace úpravny vody Želivka

01. 10. 2018

Slavnostní zahájení stavby Modernizace úpravny vody Želivka, 2. stavba - sorpce na granulovaném aktivním uhlí (GAU) se uskutečnilo 1. října 2018.
Stavbu provádí sdružení společností Metrostav, SMP CZ a GEOSAN GROUP.

Po rekonstrukci úpravny vody bude možné dodávat 83 mil. m3 pitné vody ve zlepšené kvalitě a zajistit zásobování kvalitní pitné vody pro 1 300 000 obyvatel.