VÝZVA STUDENTŮM VYSOKÝCH ŠKOL A UNIVERZIT

26. 10. 2018

Soutěž Cena za inovaci 2018 skupiny SMP otevírá prostor vašim projektům a nápadům!

Soutěž je otevřena především studentům bakalářského studia. Jejím účelem je vytvořit prostor pro vaše nápady a projekty, ocenit je a společně sdílet výzvy našich stavebních profesí a společností.

Soutěžní oblasti a pravidla:

Vypracujte projekt v jedné z těchto oblastí:

DOPRAVNÍ STAVBY
EKONOMIKA STAVEB
KONSTRUKCE
PROVÁDĚNÍ
STAVEB
VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY

Porota složená ze zástupců společností skupiny vybere z předložených prací vítězné projekty.

    1. místo: 15 000 Kč
    2. místo: 10 000 Kč
    3. místo: 5 000 Kč

Předkladatelé projektů budou moci využít konzultace s našimi odborníky a získají přednostní přístup ke stážím a zaměstnání ve společnostech skupiny SMP.

Od 3. 9. 2018 do 15. 2. 2019 můžete zasílat své návrhy spolu s  vyplněnou přihláškou na brnusak@smp.cz.

Od 16. 2. do 15. 3. 2019 budou vaše návrhy posouzeny odbornou porotou a vybrány ty nejlepší práce.

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne 20. 3. 2019.

Organizační výbor vám může pomoci, neváhejte se s ním proto spojit:

Antonín Brnušák: brnusak@smp.cz, +420 602 645 835
Vladimír Hendrich: hendrich@smp.cz, +420 724 418 468
Ivana Hlochová: hlochova@smp.cz, +420 602 762 739

PODMÍNKY A KATEGORIE SOUTĚŽE    PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ