ÚČOV PRAHA - slavnostní ukončení stavby

19. 09. 2018

Slavnostní ukončení stavby  „CELKOVÁ PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ÚČOV PRAHA NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ – Etapa 001 Nová vodní linka“ se konalo 19. 9. 2018  za účasti primátorky hlavního města Prahy paní Adriány Krnáčové. Uvedením do provozu Nové vodní linky paní primátorka zahájila patnáctiměsíční zkušební provoz.

Stavbu provádělo Sdružení ÚČOV Praha, kde SMP CZ bylo vedoucím účastníkem sdružení a dalšími členy byly společnosti Hochtief CZ, Suez International a WTE Wassertechnik. Investorem stavby je Hlavní město Praha prostřednictvím Odboru strategických investic a Správcem stavby je Pražská vodohospodářská společnost.