Prohlídka stavby ÚČOV PRAHA

24. 04. 2018


Se studenty ČVUT jsme navštívili největší vodohospodářskou stavbu v České republice, a to Ústřední čistírnu odpadních vod v Praze.
Po představení našich společností spadajících do skupiny SMP, jsme se dozvěděli zajímavosti ohledně výstavby ÚČOV a vyrazili na stavbu.
Studenti si také vyzkoušeli prohlídku virtuální stavby a možná rizika na stavbě pomocí 3D brýlí.