DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE CENA ZA INOVACI ZNÁ SVÉ VÍTĚZE!

21. 03. 2018

Druhý ročník soutěže Cena za inovaci 2017 skupiny SMP se otevřel pro téměř 900 kolegyň a kolegů. Do soutěže přihlásilo své inovace 37 našich spolupracovníků.

Soutěž podporuje a prosazuje tvůrčí potenciál všech zaměstnanců skupiny SMP. Jejím cílem je uznání inovačních myšlenek a inovátorů. Je příležitostí pro sdílení znalostí, šíření povědomí o inovacích a jejich zavádění v rámci společností a skupiny.

Inovace přispívají k pokroku společností skupiny v každodenní práci ve všech oblastech našich činností: technická řešení a nabídky pro naše klienty, velmi důležité podmínky bezpečnosti pro naše pracovní týmy, manažerské techniky a výrobní postupy, životní prostředí, udržitelný rozvoj.

Inovace jsou výsledkem týmové spolupráce. Projekty ukazují, že inovace jsou založené na spolupráci - mezi našimi společnostmi, partnery, univerzitami - kterou v rámci naší skupiny podporujeme. Ať už prostřednictvím participativní soutěže Cena za inovaci, která odráží hlavně potřeby našich týmů a je silně spjatá s každodenní praxí, studentské soutěže The Trail by VINCI Construction: představte si město zítřka nebo Inkubátoru rozvoje. Inkubátor je prostor vytvořený pro startupy, které se chtějí rozvíjet, pro spolupracovníky skupiny, kteří přicházejí s projektem, a pro všechny ty, kteří si pokládají otázku, jak budou vypadat v budoucnu naše profese a obchodní model.