Vodohospodářská stavba roku 2017

22. 03. 2018

22. března 2018 jsme získali za stavbu Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička ocenění Vodohospodářská stavba roku 2017, v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod.