ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU LIBEŇSKÉHO MOSTU

29. 01. 2018

Libeňský most, který je v havarijním stavu, nechala Technická správa komunikací hl. města Prahy uzavřít 19. ledna 2018 pro automobilovou a tramvajovou dopravu. 26. ledna vybrala naši společnost k zajištění havarijního stavu Libeňského mostu.

Následovala detailní obhlídka místa, a ihned byly zahájeny přípravné práce. Od pondělka 29. 1. běží práce na odstraňování havarijního stavu dle harmonogramu. Naším úkolem je zajistit podepření rámového mostu C na libeňské straně. Veškeré práce by měly být hotové do 27. února 2018.