Nuselský most včera a dnes

14. 11. 2017

Tak se jmenuje výstava, která byla zapůjčena Národním technickým muzeem a otevřena 14. 11. 2017 v prostorách Muzea Policie ČR. Současnosti se věnuje nová část výstavy, která popisuje a doplňuje zajímavými fotografiemi generální opravu mostu, jež probíhala za plného provozu.
Sdružení STRABAG-SMP Nuselský most provádělo tuto rekonstrukci rozloženou s ohledem na finanční plán investora na 5 let.

Výstavu můžete navštívit až do 28. 2. 2018.

Sanace Nuselského mostu