Návštěva stavby našimi zaměstnanci

15. 06. 2017

S kolegyněmi a kolegy z našich společností SMP a Průmstav jsme se vydali na prohlídku Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově. Nejprve jsme se seznámili se stavbou v krátké prezentaci a poté už vyrazili přímo na stavbu.