Čestné uznání pro stavbu Sportovního přístavu v Hluboké nad Vltavou

20. 04. 2017

Odborná porota složená ze zástupců Českého svazu stavebních inženýrů, České komory stavebních inženýrů a techniků, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Jihočeského kraje udělila stavbě Sportovního přístavu Hluboká nad Vltavou čestné uznání „PRESTA – prestižní stavba jižních Čech“.

Ocenění bylo uděleno za kvalitní provedení stavby a začlenění přístaviště ke stávajícím rekreačním a sportovním zařízením města. Přístav umožňuje další využití vodního toku řeky Vltavy. Možnost kotvení nejen malých plavidel a zázemí přístavu poskytuje příležitost navštívit historické perly jižních Čech. V přístavu rovněž dochází k nekonvenčnímu řešenému propojení obou cyklostezek na břehu řeky pomocí zvedacího mostu.