Vodojem Hrdlořezy

Informace o projektu

SMP CZ zahájila v říjnu 2017 železobetonové práce v části staré akumulace vodojemu. V armaturní komoře 1 je vybetonová základová deska a první výška stěn do úrovně podesty u vchodu. V rámci akumulace pak veškeré bločky pro technologii, většina prostupů po staré technologii a polovina otvorů po původních světlících.

Je navázaná výztuž, a proběhlo bednění podesty v armaturní komoře 1. Ve staré akumulaci se sváří potrubí a provádějí sanační práce. Ty  musely být na čas pozastaveny z důvodu rozporu v technologickém plánu. Jsou prováděny železobetonové práce, hydroizolace, sanace, technologické práce a prováděno zasypávání armaturní komory 1 a pokládky přívodního potrubí do armaturní komory 1.

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jindřich Tautrman

člen představenstva a ředitel divize Vodohospodářské a průmyslové stavby

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jindřich Tautrman

Další projekty

Vodní dílo Nechranice

Předmětem stavby je rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu vodního díla a zvýšení bezpečnosti vodního díla, zvýšeníovladatelnosti. Budou demontovány ocelové konstrukce krajních polí a nahrazeny novými klapkami. Doba výstavby je 2 roky a stavbu provádíme ve sdruženís třemi...

Zobrazit detail projektu
Vodní dílo Nechranice

Zvýšení retenční funkce Vodního díla Labská, Špindlerův Mlýn

Přehradní hráz, která se nachází na Labi v říčním km 1083,025, byla postavena v letech 1910–1916 firmou Retlich a Bergr. Hráz je založena na ortorulách v hloubce 4-7 m pod povrchem terénu. Založení pravobřežního hrázového přelivu a kaskád je až 16 m pod povrchem. Přehradní hráz je tížná...

Zobrazit detail projektu
Zvýšení retenční funkce Vodního díla Labská, Špindlerův Mlýn

Zobrazit všechny projekty