Vodojem Hrdlořezy

Informace o projektu

SMP CZ zahájila v říjnu 2017 železobetonové práce v části staré akumulace vodojemu. V armaturní komoře 1 je vybetonová základová deska a první výška stěn do úrovně podesty u vchodu. V rámci akumulace pak veškeré bločky pro technologii, většina prostupů po staré technologii a polovina otvorů po původních světlících.

Je navázaná výztuž, a proběhlo bednění podesty v armaturní komoře 1. Ve staré akumulaci se sváří potrubí a provádějí sanační práce. Ty  musely být na čas pozastaveny z důvodu rozporu v technologickém plánu. Jsou prováděny železobetonové práce, hydroizolace, sanace, technologické práce a prováděno zasypávání armaturní komory 1 a pokládky přívodního potrubí do armaturní komory 1.

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jindřich Tautrman

člen představenstva a ředitel divize Vodohospodářské a průmyslové stavby

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jindřich Tautrman

Další projekty

Modernizace úpravny vody Želivka

Úpravna vody Želivka je vodárenským komplexem zajištujícím výrobu pitné vody pro hlavní město Prahu, část středočeského kraje a část Kraje Vysočina. Pravidelné sezónní zhoršování mikroskopického obrazu surové vody a zvyšování výskytu pesticidů pozorované v poslední dekádě zavdalo příčinu potřeby...

Zobrazit detail projektu
Modernizace úpravny vody Želivka

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha Hl. n. II.část

Jako člen Sdružení MTS SwieR SMP – Hostivař II, realizuje SMP CZ přemostění ulice V Korytech. Jedná se o dva souběžné trvalé železniční mosty pro nové koleje č. 101 a 102  a č. 201 a 202. Původní tři ocelové plnostěnné nýtované mosty se postupně snášejí a nahrazují dvěma železobetonovými...

Zobrazit detail projektu
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha Hl. n. II.část

Zobrazit všechny projekty