Stavba hlavního mola na Kamencovém jezeře

Informace o projektu

Investorem stavby hlavního mola na Kamencovém jezeře, kterou provádí SMP CZ, je statutární město Chomutov, které je také zpracovatelem realizační dokumentace stavby.
Původní molo, včetně starých dubových pilot a zbytků historických konstrukcí, bylo kvůli nevyhovujícímu stavu a jeho založení odstraněno investorem ještě před zahájením vlastní stavby nového mola. Nové urbanisticko-architektonické řešení navrhlo molo, které v maximální míře odpovídá původnímu historickému molu při zpracování požadavku investora na obnovení původního dřevěného charakteru v retro stylu s obnovením konstrukcí bazénů.

Kamencové jezero je dle dostupných informací jediné svého druhu na světě. Způsob vzniku jezera není přesně doložen, předpokládá se varianta zatopeného lomu po těžbě kamencové břidlice nebo vyhoření uhelné sloje. První zmínka pochází z roku 1818. Kamencové jezero jako přírodní útvar se nachází na severovýchodním okraji Chomutova, je široké 240 m, dlouhé 676 m a zaujímá rozlohu cca 16 ha s maximální hloubkou 4 m. Průměrná hodnota pH vody se v Kamencovém jezeře pohybuje okolo hodnoty 3. Obsahuje rozpuštěný kamenec, sírany, chloridy a železo. Vodní hladina jezera kolísá v průběhu roku přibližně o 20 cm.

Nové molo je navrženo jako plovoucí zařízení (ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb.) se stabilní pevnou přístupovou částí ze břehu. Projekt lze rozdělit na několik hlavních částí.

Pevné molo – jedná se dubovou rámovou konstrukci o délce 27 m a šířce 5 m se zdvojených profilů 2 x 60 mm x 250 mm osazenou a kotvenou na 30 dubových pilotách délky 3 a 4 metry, připojena je na břehovou linii ze 3 betonových patek. Pochozí část je provedena z podlahových panelů ze sibiřského modřínu, obložení sloupků zábradlí včetně madla je z dubového dřeva. Sloupky zábradlí a spojovací materiál jsou provedeny z nerezového materiálu (nerezová ocel AISI 316L), dřevěné části a konstrukce jsou naimpregnovány (výrobky OSMO) z důvodu styku s „kyselou“ vodou z Kamencového jezera.

Páteřní část mola – na pevné molo je napojena přechodovým můstkem plovoucí páteřní část o šířce 7,5 m a délce 70 m. Ta je sestavena z 21 betonových plováků s výplní z extrudovaného polystyrenu (2,5 m x 10 m a hmotnosti cca 12,5 t). Na výrobu betonu pro plováky byl použit síranovzdorný cement a povrch plováku je ještě ošetřen ochranným nátěrem SIKA. Pochozí část, obložení sloupků zábradlí, vlastní sloupky zábradlí a spojovací materiál je stejného druhu a úpravy jako u mola pevného.

Relaxační část mola je připojena k páteřní části na pravé straně přechodovou šikminou a její součástí je vestavba dětského bazénu (10 m x 18 m) o dvou úrovních dna (1,0 m a 1,5 m). Relaxační část je sestavena z ocelových pozinkovaných 33 FS plováků vyplněných extrudovaným polystyrenem (2 m x 6 m) s vnější povrchovou úpravou. Pochozí část je provedena z podlahových panelů ze sibiřského modřínu, obložení sloupků zábradlí včetně madla je z dubového dřeva. Koš vestavěného dětského bazénu je proveden z repasovaných kompozitových částí demontovaného starého mola (PREFAPOR 50 x 10/25) doplněných o nové prvky.

Další dva bazény, výukový a sportovní, jsou připojeny k páteřní části po obou stranách a jsou sestaveny z 20 FS plováků a vestavěným bazénovým košem (18 m x 8 m) a různých hloubkách bazénů (1,25 m a 1,8 m).

„Padesátka“, objekt plavčíka a skokanská věž – na relaxační molo navazuje tzv. padesátka. Jedná se o vymezení plavecké délky 50 m x 18 m z 20 FS plováků. Objekty plavčíka a skokanské věže jsou plovoucí objekty, které jsou připojeny k relaxační části mola každý na vlastních 3 FS plovácích. Objekt plavčíka je koncipován jako dvouúrovňový z ocelové pozinkované konstrukce o rozměrech 5 m x 4 m a výšce 4,8 m s uzavřenou místností ze sendvičové stěnové výplně tvořené roštem a obkladem z modřínových palubek, žebříkem do horní úrovně, s okny kruhového tvaru v horní úrovni s prostorem pro výhled plavčíka. Skokanská věž je ocelová pozinkovaná konstrukce o rozměrech 2,5 m x 2,7 m a výšce 2,8 m s dřevěnou podlahou v schodištěm do horní úrovně.

Projekt dále obsahuje drobné objekty jako schodiště, žebříky, přechodové šikminy, přívod vody s nerezovým pítkem, chráničky pro přípojku elektro, bazénový hydraulický zvedák „Delfín“ a v neposlední řadě systém ukotvení celého plovoucího mola v určeném místě na Kamencovém jezeře. Systém ukotvení je složen ze 4 dubových pilot, ke kterým je ukotveno páteřní molo, umožňující zároveň vertikální pohyb a 3 kusy Larsen vymezující směry plovoucí části na koncích.

Pod plovoucí částí mola, ve dně, je osazeno 9 kotevních bodů, které v kombinaci s betonovými bloky zajištují celé plovoucí molo na určené pozici na Kamencovém jezeře.

Realizace

Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou do dvou etap. Etapa A, která zahrnuje objekt pevného mola, páteřní části mola a relaxační části mola. Etapa B, která zahrnuje výukový a sportovní bazén, „padesátku“ a ostatní objekty. Realizace probíhá za plného provozu areálu Kamencového jezera v době hlavní i vedlejší sezóny.

Před samotným zahájením vlastních prací bylo vybudováno dočasné přístaviště na opačné straně Kamencového jezera, u tzv. Otvické pláže, než je samotné umístění mola, a to z důvodu nepřerušeného provozu areálu a nevhodného přístupu z místa napojení mola na břeh pro dopravu a technické zařízení. Pro přeplavení techniky a materiálu na místo určení byl bójkami vytyčen plavební koridor. Přeprava po hladině jezera probíhala v etapě A  (v sezóně) a bude probíhat v etapě B (až do listopadu) na pontonech, pomocných pontonech a lodích převážně v ranních hodinách před otevřením koupaliště.

V místě zarážení dubových pilot pro pevnou část mola byla provedena penetrační zkouška pro upřesnění geologických podmínek dna jezera. Na základě vyhodnocení výsledků penetrační zkoušky, která nepotvrdila předpoklady zadávací realizační dokumentace, bylo zahájeno jednání s investorem trvající více než měsíc o změně založení pevné části mola, tedy o změně délek dubových pilot na délku 7 až 8 metrů. Změna délky pilot zkomplikovala jejich dodávku. Jedná se již o nestandardní rozměry a doba rozhodnutí o změně délky pilot spadala mimo období těžby dřeva, respektive mimo období vegetačního klidu.

Zároveň byly zahájeny projekční práce na dílenské dokumentaci a výroba jednotlivých částí díla -betonových a ocelových plováků, ocelových, zámečnických a dřevěných konstrukcí.

Po této realizační části probíhající hlavně mimo skutečné staveniště byla zahájena montáž na Kamencovém jezeře z vodní hladiny, a to zaražením pilot pro pevné molo a kotevních prvků pro plovoucí část mola. Dodávka a předmontáž betonových plováků pro páteř, ocelových plováků a bazénového koše pro plovoucí část v blízkosti přístaviště, které byly provedeny po dodávce jednotlivých dílů ukládaných přímo na vodní hladinu a postupně sestavovaných do projektovaného tvaru. Osazení nosného rámu na dubové piloty z hladiny jezera a pochozích roštů pevného mola jako budoucího přístupu pro plovoucí část mola.

Po provedení hlavních montážních prací na plovoucí části bylo možné přistoupit k přeplavení páteřní části a relaxačního mola na místo určení na druhé straně Kamencového jezera, ukotvení a spojení do požadovaného finálního tvaru mola. Až v tuto chvíli, po přeplavení a zahájení dokončovacích montážních prací na zábradlí, schodištích, dětském bazénu, přechodových můstcích a napojení mola na břeh se „stavba“, tedy vlastní molo ukázalo tak, jak bude vypadat na vodní hladině a v místě ukotvení.

V současné chvíli je dokončena etapa A díla a předána investorovi, městu Chomutov, k provozování. Zároveň probíhají výrobní a předmontážní činnosti a práce pro etapu B, která bude probíhat po ukončení hlavní sezony areálu Kamencového jezera v podzimních měsících.

 

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Václav Vlček

ředitel závodu Severozápad

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Václav Vlček

Další projekty

Protihlukové stěny, Praha Dolní Počernice

Stávající železobetonová protihluková stěna v délce 3,121 km přijde postupně zdemolovat a nahradit novou vyšší se soklovými železobetonovými a hliníkovými panely s pohltivostí A5. Stavba je celkově rozdělena na pět etap, přičemž první tři se týkají strany směrem do centra a čtvrtá s pátou jsou...

Zobrazit detail projektu
Protihlukové stěny, Praha Dolní Počernice

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, Praha

První čistírna odpadních vod pro hlavní město Prahu v Bubenči byla postavena již začátkem minulého století, do provozu byla uvedena v roce 1906. Její provoz byl ukončen v roce 1968. Ústřední čistírna odpadních vod v Praze byla postavena v blízkosti původní čistírny na Císařském ostrově v 60....

Zobrazit detail projektu
Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, Praha

Zobrazit všechny projekty