Modernizace úpravny vody Želivka

Informace o projektu

Úpravna vody Želivka je vodárenským komplexem zajištujícím výrobu pitné vody pro hlavní město Prahu, část Středočeského kraje a část Kraje Vysočina. Pravidelné sezónní zhoršování mikroskopického obrazu surové vody a zvyšování výskytu pesticidů pozorované v poslední dekádě zavdalo příčinu potřeby modernizace technologie úpravy vody, a to zejména v doplnění technologické linky o GAU filtraci. Jedná se o proces čištění využívající jakožto filtračního média granulované aktivní uhlí. Pro tyto účely v rámci projektu vzniká přímo ve stávajícím areálu úpravny nová hala GAU filtrace o rozloze bezmála 0,5 ha. Celý objekt GAU filtrace je navržen na průtok v rozmezí 1,1 - 3,5 m3/s v 16 filtrech o celkové ploše filtrů 1604 m2 a s výškou náplně 1,7 m (2827 m3).

Aby bylo možno novou halu začlenit do systému stávající úpravny vody Želivka, je zapotřebí v areálu provést mnoho dílčích úprav na stávajících objektech včetně trubním vedení. V areálu bude nutno provést nová trubní litinová vedení o průměrech DN 600 až DN 1600. Práce na stávajících objektech bude prováděna v době plánované odstávky od 1. 7. 2019 do 30. 11. 2019 tak, aby nebyla ohrožena dodávka pitné vody pro spotřebitele.

Další projekty

Vodojem Hrdlořezy

SMP CZ zahájila v říjnu 2017 železobetonové práce v části staré akumulace vodojemu. V armaturní komoře 1 je vybetonová základová deska a první výška stěn do úrovně podesty u vchodu. V rámci akumulace pak veškeré bločky pro technologii, většina prostupů po staré technologii a polovina otvorů po...

Zobrazit detail projektu
Vodojem Hrdlořezy

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha Hl. n. II.část

Jako člen Sdružení MTS SwieR SMP – Hostivař II, realizuje SMP CZ přemostění ulice V Korytech. Jedná se o dva souběžné trvalé železniční mosty pro nové koleje č. 101 a 102  a č. 201 a 202. Původní tři ocelové plnostěnné nýtované mosty se postupně snášejí a nahrazují dvěma železobetonovými...

Zobrazit detail projektu
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha Hl. n. II.část

Zobrazit všechny projekty