Modernizace úpravny vody Želivka

Informace o projektu

Úpravna vody Želivka je vodárenským komplexem zajištujícím výrobu pitné vody pro hlavní město Prahu, část Středočeského kraje a část Kraje Vysočina. Pravidelné sezónní zhoršování mikroskopického obrazu surové vody a zvyšování výskytu pesticidů pozorované v poslední dekádě zavdalo příčinu potřeby modernizace technologie úpravy vody, a to zejména v doplnění technologické linky o GAU filtraci. Jedná se o proces čištění využívající jakožto filtračního média granulované aktivní uhlí. Pro tyto účely v rámci projektu vzniká přímo ve stávajícím areálu úpravny nová hala GAU filtrace o rozloze bezmála 0,5 ha. Celý objekt GAU filtrace je navržen na průtok v rozmezí 1,1 - 3,5 m3/s v 16 filtrech o celkové ploše filtrů 1604 m2 a s výškou náplně 1,7 m (2827 m3).

Aby bylo možno novou halu začlenit do systému stávající úpravny vody Želivka, je zapotřebí v areálu provést mnoho dílčích úprav na stávajících objektech včetně trubním vedení. V areálu bude nutno provést nová trubní litinová vedení o průměrech DN 600 až DN 1600. Práce na stávajících objektech bude prováděna v době plánované odstávky od 1. 7. 2019 do 30. 11. 2019 tak, aby nebyla ohrožena dodávka pitné vody pro spotřebitele.

Další projekty

Rekonstrukce vodního díla Opatovice

Vodní dílo Opatovice se nachází v Jihomoravském kraji, severozápadně od města Vyškov, v katastrálním území Opatovic u Vyškova, Rychtářova a Ježovic na Moravě. Vodárenská nádrž Opatovice na řece Malá Haná byla vybudována v letech 1969 až 1972 a nachází se v blízkosti stejnojmenné obce. Oblast...

Zobrazit detail projektu
Rekonstrukce vodního díla Opatovice

D35 Opatovice-Časy

Zahajovaný úsek dálnice D35 má délku 12,6 km a vytvoří alternativu D1 propojením D11 u Hradce Králové  a stávající D35 u Olomouce. Zhotovitelem je sdružení firem Strabag, M-Silnice a SMP CZ, kdy SMP CZ má zrealizovat největší mostní objekt trasy – SO 202 – most přes inundační území Labe o délce...

Zobrazit detail projektu
D35 Opatovice-Časy

Zobrazit všechny projekty