Modernizace úpravny vody Želivka

Informace o projektu

Úpravna vody Želivka je vodárenským komplexem zajištujícím výrobu pitné vody pro hlavní město Prahu, část Středočeského kraje a část Kraje Vysočina. Pravidelné sezónní zhoršování mikroskopického obrazu surové vody a zvyšování výskytu pesticidů pozorované v poslední dekádě zavdalo příčinu potřeby modernizace technologie úpravy vody, a to zejména v doplnění technologické linky o GAU filtraci. Jedná se o proces čištění využívající jakožto filtračního média granulované aktivní uhlí. Pro tyto účely v rámci projektu vzniká přímo ve stávajícím areálu úpravny nová hala GAU filtrace o rozloze bezmála 0,5 ha. Celý objekt GAU filtrace je navržen na průtok v rozmezí 1,1 - 3,5 m3/s v 16 filtrech o celkové ploše filtrů 1604 m2 a s výškou náplně 1,7 m (2827 m3).

Aby bylo možno novou halu začlenit do systému stávající úpravny vody Želivka, je zapotřebí v areálu provést mnoho dílčích úprav na stávajících objektech včetně trubním vedení. V areálu bude nutno provést nová trubní litinová vedení o průměrech DN 600 až DN 1600. Práce na stávajících objektech bude prováděna v době plánované odstávky od 1. 7. 2019 do 30. 11. 2019 tak, aby nebyla ohrožena dodávka pitné vody pro spotřebitele.

Další projekty

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, Praha

První čistírna odpadních vod pro hlavní město Prahu v Bubenči byla postavena již začátkem minulého století, do provozu byla uvedena v roce 1906. Její provoz byl ukončen v roce 1968. Ústřední čistírna odpadních vod v Praze byla postavena v blízkosti původní čistírny na Císařském ostrově v 60....

Zobrazit detail projektu
Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, Praha

Vodní dílo Nechranice

Předmětem stavby je rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu vodního díla a zvýšení bezpečnosti vodního díla, zvýšeníovladatelnosti. Budou demontovány ocelové konstrukce krajních polí a nahrazeny novými klapkami. Doba výstavby je 2 roky a stavbu provádíme ve sdruženís třemi...

Zobrazit detail projektu
Vodní dílo Nechranice

Zobrazit všechny projekty