Dolanský most

Informace o projektu

Závod Severozápad provádí ve sdružení se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (vedoucím sdružení)  kompletní rekonstrukci Dolanského mostu. Zadavatelem je Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Akce byla zahájena v květnu 2018 a dokončení v prosinci 2018.

Předmětem rekonstrukce je demolice stávající desky nosné konstrukce a výstavba nové včetně jejího rozšíření. Spodní oblouk zůstává zachován stejně jako spodní stavba. Tyto konstrukce budou v rámci opravy mostu sanovány. Na obou předpolích mostu bude komunikace zajištěna opěrnými zdmi a i tady dojde k rozšíření průjezdného profilu.

Portál iDnes.cz/Plzeňský kraj napsal: Z Dolanského mostu zbylo jen torzo, kompletně opravený bude v listopadu

 

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Václav Vlček

ředitel závodu Severozápad

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Václav Vlček

Další projekty

Úpravna vody Písek

Stavba ÚV Písek zahrnuje dostavbu objektu úpravny vody (sestava patrové zděné provozní budovy s monoblokem částečně zapuštěných nadzemních akumulačních nádrží), součástí stavby jsou související inženýrské objekty (spojovací potrubí, zpevněné a nezpevněné plochy, oplocení) a stavební úpravy...

Zobrazit detail projektu
Úpravna vody Písek

I/6 Oprava mostů Žalmanov

Byla zahájena rekonstrukce dvou silničních mostů na silnici I/6 u Karlových Varů. Za 5 měsíců by na obou mostech mělo být provedeno odbourání stávajícího příslušenství, zesílení spodní stavby, sanace stávajících nosníků KA 61, nové spřahující desky, římsy, dilatační závěry, izolace a vozovka.  

Zobrazit detail projektu
I/6 Oprava mostů Žalmanov

Zobrazit všechny projekty